Category: bookmarks

Chore stranky…

Zoznam webových stránok, ktorých linkovaním si koledujete o odbornú (asi aj ústavnú) starostlivosť.
www.svetkolemnas.info
www.zvedavec.org
www.ac24.cz
www.rodinajezaklad.sk
www.stopautogenocide.sk
www.vzdor.sk
www.osud.cz
http://zemejas.cz/ – tradičná “záhadológia”, bez politických cieľov
http://czech.ruvr.ru/
http://slovak.ruvr.ru
http://www.zemavek.sk/ – vychádza aj na papieri, organizuje prednášky po Slovensku, Tibor Eliot Rostas má oficiálne kontakty so zástupcami Ruskej federácie, viď jeho facebook:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203978065242088&set=a.1154910443055.2023402.1536513078&type=1&theater

http://panobcan.sk/
www.czechfreepress.cz
http://vaseforum.sk/blog/
www.slobodnyvysielac.sk
www.hlavnespravy.sk – podľa žiadosti o 2% ich vydáva občianske združenie SBMS z Košíc,
http://www.ives.sk/registre/detailoz.do…
www.badatel.sk
www.badatel.net
www.protiprudu.org
www.beo.sk
http://obcianskytribunal.sk/blog/
www.sho.sk
http://www.voxvictims.com/
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/
http://www.magnificat.sk/
Na žiadosť členov FB skupiny “Aktivisti, aktívni a nasratí” zaraďujem ajwww.freepub.cz
http://vkpatriarhat.org.ua/cz/ – veľmi zaujímavý web tzv. Byzantského katolíckeho patriarchátu. Napriek názvu je organizácia v konflikte s pápežom – ide o schizmatickú sektu. Číry mix tém ako čipy, NWO, očkovanie + protieurópska a protiamerická propaganda + Rusko ako záchranca.

http://www.spolocnostsbm.com/ – ďalší zo skupiny webov, ktoré kombinujú “záchranu rodiny pred homosexuálmi” s podporou ruskej politiky voči Ukrajine.

http://svobodnenoviny.eu – kombinácia “záhadológie” s podporou politiky Ruska a odporúčaním Slobodného vysielača
http://www.auria.sk/blog/
http://afinabul.blog.cz/
www.dolezite.sk
http://www.inespravy.sk/ – RSS rázcestník na mnoho “alternatívnych” webov
http://www.tvina.sk/
http://www.nadhlad.com/ – proruská propaganda okorenená nadpriemernou dávkou antisemitizmu. Vydavateľ anonymný.
http://www.ze-sveta.cz
http://nwoo.org
http://orgo-net.blogspot.sk
http://www.cez-okno.net
http://www.vlastnihlavou.cz/
http://www.neskutocne.sk/ – klasická zmes “fuj USA/EÚ – silné Rusko”, obalená veľkým množstvom zaujímavostí zo sveta, anonymný prevádzkovateľ
http://www.bezpolitickekorektnosti.cz – vydávané združením Alfa libera, s uvedením mier autorov a redaktorov, v poslednej dobe začali šíriť “protihomosexuálnu” propagandu a “nezávislé” správy z Ukrajiny. Viď napr. článok
http://www.bezpolitickekorektnosti.cz/?p=23016
http://www.eiaktivity.sk – anonymný prevádzkovaľ, koktail UFO-záhady-Slovania-dobré Rusko-zlý Západ.
www.nazorobcana.sk – autori sú anonymní, portál “Prevádzkovaný pod spoločnosťou Emília Prekopová – SLUŽBY, Pruské 9, 018 52 Pruské.
http://www.tvbezcenzury.com – údaje o prevádzkovateľovi neuvedené (neexistujúca stránka), mix “objavných” videí a medzi nimi “klasické” správy ako Putin odhalí, že Dvojičky zhodila vláda USA a ako Putin zničí ekonomiku USA projektom Dvojhlavý orol – zlatý rubeľ.
http://www.alternews.cz/ – Rusko je dobré, Ukrajina, USA a EÚ zlé. Anonymný prevádzkovateľ.
http://pravdive.eu/index.php – proti EÚ, proti Ukrajine, záchrana z Ruska, anonymný prevádzkovateľ. Rázcestník na mnohé spriaznené blogy.
www.aeronet.cz – jednostranne pro-putinovské správy. Najstaršie správy sú z júna 2014 (proti Majdanu). Okrem politiky aj rubrika “Mystika a ezoterika” – napríklad článok “Obama je Antikrist”. Portál je podľa tiráže pripravovaný “českými a slovenskými krajany žijícími v Holandsku, Rusku a v USA.”
http://www.slovenskeslovo.sk/: Tento web pomerne dlho unikal našej pozornosti, hoci je jedným z najstarších – funguje od marca 2013. Používa veľmi šikovnú maskovaciu techniku: aj keď je samozrejme vydávaný anonymne, preberaním článkov z rôznych užšie špecializovaných stránok (Slovenské národné noviny, Kultúra…) a grafickou úpravou s odkazmi na “spriaznené” organizácie vyvoláva dojem, že ho vydávajú nejakí matičiari. Inak úplne klasický obsah: všeslovanská vzájomnosť, silné dobré Rusko, zlé Poľsko a Ukrajina, perverzná EÚ, zločinecké USA, Putin bravúrny politik. A samozrejme lživé správy typu prechod rubľa na zlatý štandard.

http://www.svobodny-vysilac.cz/svcs/ – v Českej republike vznikol sesterský projekt Slobodného vysielača. Kontaktné osoby sú: Pavel Hlávka, Jaroslav Mencl a Jiřina Holotová.

www.vedy.sk – “slovansko-árijské védy”. Stránka funguje cca od roku 2010, ale donedávna sa venovala takmer výlučne vynaliezaniu zabudnutej slovanskej mytológie, tradičnej slovanskej múdrosti atď. Po vypuknutí ukrajinskej krízy však sa však zrazu objavili články o “fašistických Ukrajincoch” a súčasne pozvánky na “krátky kurz nácviku bojovej činnosti malej jednotky o rozsahu 2 až 3 dni. Základom je tradičná kazacka príprava osvojovania si bojových návykov v rámci malej bojovej skupiny.”

http://leva-net.webnode.cz/products/o-putinovi/

Leva-net je prapodivný web, existujúci už niekoľko rokov, momentálne veľmi pro-putinovský. Jeden z najprepracovanejších systémov bludov, s akými som sa v živote stretol. Prekonáva ho snáď iba pán Benda so svojimi Vesmírními lidmi.

www.novysmer.cz – dlhšie fungujúca stránka (už z čias protestov v ČR proti americkému radaru), anonymná, silne pro-ruská a protiamerická, dnes protiukrajinská. Nájdete na nej i také skvosty, ako spomienky 5-ročného dieťaťa na august 1968, ako pekne sa pohralo v okupačnom tanku, a teda to nebola vôbec žiadna okupácia: http://novysmer.cz/index.php…

http://www.novarepublika.cz/ – starší projekt občianskeho združenia Nová republika, ktorý v posledných mesiacoch nabral tvrdý proruský, protiamerický a protiukrajinský kurz, vrátane preberania materiálov z konšpiratívnych webov a Hlasu Ruska. Má však zverejnených konkrétnych redaktorov, napríklad bývalého ministra za ČSSD, pod článkami je reálna diskusia čitateľov, teda aj s kritickými názormi.

http://www.extraplus.sk/ – týždenník ExtraPlus, známy už roky ako bašta ideológie HZDS, samozrejme nemohol zostať mimo aktuálneho trendu. Na rozdiel od väčšiny “rýchlokvasených” webov ide o dlhodobejší projekt s neanonymnými autormi.

2-Node Red Hat KVM Cluster Tutorial

https://alteeve.ca/w/2-Node_Red_Hat_KVM_Cluster_Tutorial

This paper has one goal:
Create an easy to use, fully redundant platform for virtual servers.

Contents

1 What’s New?
1.1 A Note on Terminology
1.2 Why Should I Follow This (Lengthy) Tutorial?
1.3 High-Level Explanation of How HA Clustering Works
2 The Task Ahead
2.1 A Note on Patience
2.2 Technologies We Will Use
2.3 A Note on Hardware
2.4 System Requirements
2.5 Recommended Hardware; A Little More Detail
2.5.1 The Most Important Consideration – Storage
2.5.2 RAM – Preparing for Degradation
2.5.3 Never Over-Provision!
2.5.4 CPU Cores – Possibly Acceptable Over-Provisioning
2.5.4.1 A Note on Hyper-Threading
2.5.5 Six Network Interfaces, Seriously?
2.5.5.1 A Note on Dedicated IPMI Interfaces
2.5.6 Network Switches
2.5.7 Why Switched PDUs?
2.5.8 Network Managed UPSes Are Worth It
2.5.9 Dashboard Servers
2.6 What You Should Know Before Beginning
2.7 A Word on Complexity
3 Overview of Components
3.1 Component; Cman
3.2 Component; Corosync
3.2.1 A Little History
3.2.2 The Future of Corosync
3.3 Concept; Quorum
3.4 Concept; Virtual Synchrony
3.5 Concept; Fencing
3.5.1 Is “Fencing” the same as STONITH?
3.6 Component; Totem
3.7 Component; Rgmanager
3.7.1 What about Pacemaker?
3.8 Component; Qdisk
3.9 Component; DRBD
3.10 Component; Clustered LVM
3.11 Component; GFS2
3.12 Component; DLM
3.13 Component; KVM
4 Node Installation
4.1 Node Host Names
4.2 Foundation Pack Host Names
4.3 OS Installation
4.4 Network Security Considerations
4.5 SELinux Considerations
5 Network
5.1 A Map!
5.2 Subnets
5.2.1 A Note on STP
5.3 Setting Up the Network
5.3.1 Planning The Use of Physical Interfaces
5.3.2 Connecting Fence Devices
6 Let’s Build!
6.1 Why so Much Duplication of Commands?
6.2 Red Hat Enterprise Linux Specific Steps
6.3 Update the OS
6.4 Installing Required Programs
6.5 Installing Programs Needed for Monitoring
6.6 Switch Network Daemons
6.7 Altering Which Daemons Start on Boot
6.8 Network Security
6.9 Configuring iptables
6.10 Mapping Physical Network Interfaces to ethX Device Names
6.10.1 Making Sure All Network Interfaces are Started
6.10.2 Finding Current Names for Physical Interfaces
6.10.3 Building the MAC Address List
6.10.4 Changing the Interface Device Names
6.10.5 Test the New Network Name Mapping
6.11 Configuring our Bridge, Bonds and Interfaces
6.11.1 Creating New Network Configuration Files
6.11.2 Configuring the Bridge
6.11.3 Creating the Bonded Interfaces
6.11.4 Alter the Interface Configurations
6.12 Loading the New Network Configuration
6.12.1 Verifying the New Network Config
6.13 Adding Everything to /etc/hosts
6.14 What is IPMI
6.14.1 Reading IPMI Data
6.14.2 Finding our IPMI LAN Channel
6.14.3 Reading IPMI Data
6.14.4 Testing the IPMI Connection From the Peer
6.15 Setting up SSH
6.15.1 Create the RSA Keys
6.15.2 Populate known_hosts
6.15.3 Copy Public Keys to Enable SSH Without a Password
6.16 Setting Up UPS Monitoring
6.16.1 Installing apcupsd
6.16.2 Configuring Apcupsd For Two UPSes
6.16.3 SELinux and apcupsd
6.16.4 Testing the Multi-UPS apcupds
6.17 Monitoring Storage
6.17.1 Monitoring LSI-Based RAID Controllers with MegaCli
6.17.1.1 Installing MegaCli
6.17.1.2 Checking Storage Health with MegaCli64
6.17.1.3 Managing MegaSAS.log
7 Configuring The Cluster Foundation
7.1 Keeping Time in Sync
7.2 Alternate Configuration Methods
7.3 The First cluster.conf Foundation Configuration
7.3.1 Name the Cluster and Set the Configuration Version
7.3.2 Configuring cman Options
7.3.3 Defining Cluster Nodes
7.3.4 Defining Fence Devices
7.3.5 Using the Fence Devices
7.3.6 Giving Nodes More Time to Start and Avoiding “Fence Loops”
7.3.7 Configuring Totem
7.3.8 Validating and Pushing the /etc/cluster/cluster.conf File
7.3.9 Setting up ricci
7.3.10 Starting the Cluster for the First Time
7.4 Testing Fencing
7.4.1 Using Fence_check to Verify our Fencing Config
7.4.2 Crashing an-c05n01 for the First Time
7.4.3 Cutting the Power to an-c05n01
7.4.4 Hanging an-c05n02
7.4.5 Cutting the Power to an-c05n02
8 Installing DRBD
8.1 Option 1 – Fully Supported by Red Hat and Linbit
8.2 Option 2 – Install From ELRepo
8.3 Option 3 – Install From Source
8.3.1 Hooking DRBD into the Cluster’s Fencing
8.3.2 The “Why” of our Layout – More Safety!
8.4 Creating The Partitions For DRBD
8.4.1 Block Alignment
8.4.2 Determining Storage Pool Sizes
8.4.3 Creating the DRBD Partitions
8.5 Configuring DRBD
8.5.1 Configuring DRBD Global and Common Options
8.5.2 Configuring the DRBD Resources
8.6 Initializing the DRBD Resources
8.7 Loading the drbd Kernel Module
9 Initializing Clustered Storage
9.1 Clustered Logical Volume Management
9.1.1 Configuring Clustered LVM Locking
9.1.2 Testing the clvmd Daemon
9.1.3 Initialize our DRBD Resource for use as LVM PVs
9.1.4 Creating Cluster Volume Groups
9.1.5 Creating a Logical Volume
9.2 Creating the Shared GFS2 Partition
9.3 Adding /shared to /etc/fstab
9.3.1 Stopping All Clustered Storage Components
10 Managing Storage In The Cluster
10.1 A Note on Daemon Starting
10.1.1 Defining the Resources
10.1.2 Creating Failover Domains
10.1.3 Creating Clustered Storage and libvirtd Service
10.2 Validating and Pushing the Changes
10.3 Checking the Cluster’s Status
10.4 Managing Cluster Resources
10.5 Stopping Clustered Storage – A Preview to Cold-Stopping the Cluster
10.6 Starting Clustered Storage
11 Testing Network Redundancy
11.1 What we will be Watching
11.1.1 Understanding ‘/proc/net/bonding/bondX’
11.1.2 Understanding ‘/etc/init.d/drbd status’
11.1.3 Understanding ‘cman_tool nodes’
11.2 Network Testing Terminal Layout
11.3 How to Know if the Tests Passed
11.4 Breaking things!
11.4.1 Failing a Bond’s Primary Interface
11.4.2 Failing the Network Switches
12 Provisioning Virtual Machines
12.1 Before We Begin – Building a Dashboard
12.2 A Note on the Following Server Installations
12.3 Provision Planning
12.4 Provisioning vm01-win2008
12.4.1 Creating vm01-win2008’s Storage
12.4.2 Creating vm01-win2008’s virt-install Call
12.4.3 Initializing vm01-win2008’s Install
12.5 Provisioning vm02-win2012
12.5.1 Creating vm02-win2012’s Storage
12.5.2 Creating vm02-win2012’s virt-install Call
12.5.3 Initializing vm02-win2012’s Install
12.6 Provisioning vm03-win7
12.6.1 Creating vm03-win7’s Storage
12.6.2 Creating vm03-win7’s virt-install Call
12.6.3 Initializing vm03-win7’s Install
12.7 Provisioning vm04-win8
12.7.1 Creating vm04-win8’s Storage
12.7.2 Creating vm04-win8’s virt-install Call
12.7.3 Initializing vm04-win8’s Install
12.8 Provisioning vm05-freebsd9
12.8.1 Creating vm05-freebsd9’s Storage
12.8.2 Creating vm05-freebsd9’s virt-install Call
12.8.3 Initializing vm05-freebsd9’s Install
12.9 Provisioning vm06-solaris11
12.9.1 Creating vm06-solaris11’s Storage
12.9.2 Calculating Free Space; Converting GiB to MB
12.9.3 Creating vm06-solaris11’s virt-install Call
12.9.4 Initializing vm06-solaris11’s Install
12.10 Provisioning vm07-rhel6
12.10.1 Creating vm07-rhel6’s Storage
12.10.2 Creating vm07-rhel6’s virt-install Call
12.10.3 Initializing vm07-rhel6’s Install
12.10.4 Making sure RHEL 6 reboots after panic’ing
12.11 Provisioning vm08-sles11
12.11.1 Creating vm08-sles11’s Storage
12.11.2 Creating vm08-sles11’s virt-install Call
12.11.3 Initializing vm08-sles11’s Install
13 Making Our VMs Highly Available Cluster Services
13.1 Creating the Ordered Fail-Over Domains
13.2 Making vm01-win2008 a Highly Available Service
13.2.1 Dumping the vm01-win2008 XML Definition File
13.2.2 Creating the vm:vm01-win2008 Service
13.2.3 Testing vm01-win2008 Management With clusvcadm
13.2.4 Solving vm01-win2008 “Failure to Enable Error
13.2.5 Testing vm01-win2008 Live Migration
13.3 Making vm02-win2012 a Highly Available Service
13.3.1 Dumping the vm02-win2012 XML Definition File
13.3.2 Creating the vm:vm02-win2012 Service
13.3.3 Testing vm02-win2012 Management With clusvcadm
13.4 Making vm03-win7 a Highly Available Service
13.4.1 Dumping the vm03-win7 XML Definition File
13.4.2 Creating the vm:vm03-win7 Service
13.4.3 Testing vm03-win7 Management With clusvcadm
13.5 Making vm04-win8 a Highly Available Service
13.5.1 Dumping the vm04-win8 XML Definition File
13.5.2 Creating the vm:vm04-win8 Service
13.5.3 Testing vm04-win8 Management With clusvcadm
13.6 Making vm05-freebsd9 a Highly Available Service
13.6.1 Dumping the vm05-freebsd9 XML Definition File
13.6.2 Creating the vm:vm05-freebsd9 Service
13.6.3 Testing vm05-freebsd9 Management With clusvcadm
13.7 Making vm06-solaris11 a Highly Available Service
13.7.1 Dumping the vm06-solaris11 XML Definition File
13.7.2 Creating the vm:vm06-solaris11 Service
13.7.3 Testing vm06-solaris11 Management With clusvcadm
13.8 Making vm07-rhel6 a Highly Available Service
13.8.1 Dumping the vm07-rhel6 XML Definition File
13.8.2 Creating the vm:vm07-rhel6 Service
13.8.3 Testing vm07-rhel6 Management With clusvcadm
13.9 Making vm08-sles11 a Highly Available Service
13.9.1 Dumping the vm08-sles11 XML Definition File
13.9.2 Creating the vm:vm08-sles11 Service
13.9.3 Testing vm08-sles11 Management With clusvcadm
14 Setting Up Alerts
14.1 Alert System Overview
14.2 AN!CM Requirements
14.3 Setting Up Your Dashboard
14.4 Testing Monitoring
14.5 Enabling Monitoring
14.6 We’re Done! or are We?
15 Testing Server Recovery
15.1 Controlled Migration and Node Withdrawal
15.1.1 Withdraw an-c05n01
15.1.2 Load Testing in a Degraded State
15.1.3 Rejoin an-c05n01
15.1.4 Withdraw an-c05n02
15.1.5 Rejoin an-c05n02
15.2 Out-of-Cluster Server Power-off
15.3 Crashing Nodes; The Ultimate Test
15.3.1 Crashing an-c05n01
15.3.2 Degraded Mode Load Testing
15.3.3 Recovering an-c05n01
15.3.4 Crashing an-c05n02
15.3.5 Recovering an-c05n02
15.4 Done and Done!
16 Troubleshooting
16.1 SELinux Related Problems
16.1.1 Password-less SSH doesn’t work, but ~/.ssh/authorized_keys is fine
16.1.2 Live-Migration fails with ‘[vm] error: Unable to read from monitor: Connection reset by peer’
16.2 Older Issues From Previous Tutorials