Category: budhizmus

Top 10 Zen(budhist) Jokes :D

1. A Zen student goes to a temple and asks how long it will take him to gain enlightenment if he joins the temple.
“Ten years,” says the Zen master.
“Well, how about if I really work and double my effort?”
“Twenty years.”

2. A Zen student asked his master, “Is it OK to use email?”
“Yes,” replied the master, “But no attachments.”

3. One Zen student said, “My teacher is the best. He can go days without eating.”
The second said, “My teacher has so much self-control, he can go days without sleep.”
The third said, “My teacher is so wise that he eats when he’s hungry and sleeps when he’s tired.”

4. A Zen master once said to me, “Do the opposite of whatever I tell you.” So I didn’t.

5. A Zen master visiting New York City goes up to a hot dog vendor and says, “Make me one with everything.”
The hot dog vendor fixes a hot dog and hands it to the Zen master, who pays with a $20 bill. The vendor puts the bill in the cash box and closes it.
“Excuse me, but where’s my change?” asks the Zen master.
“O my brother,” says the vendor, “change comes from within.”

6. Good judgment comes from bad experience, and a lot of that comes from bad judgment.

7. Four monks were meditating in a monastery when, all of a sudden, the prayer flag on the roof started flapping.
The youngest monk came out of his meditation and said, “Flag is flapping.”
The second, more experienced monk said, “Wind is flapping.”
The third monk, who had been there for more than twenty years, said, “Mind is flapping.”
The fourth monk, who was the eldest, said, “Mouths are flapping!”

8. It may be that your sole purpose in life is to serve as a warning to others.

9. An aspiring monk asked to enter a monastery and attach himself to a guru.
“Very well,” said the guru, “but all students here observe the vow of silence. You will be allowed to speak only once in every twelve years.
After the first twelve years, the student said, “The bed is too hard.”
After another twelve years, he said, “The food is not good.”
Twelve more years later, after thirty-six years of hard work and meditation, he said, “I quit.”
“Good,” snapped his guru, “all you have been doing is complain.”

10. If you lend someone $20 and never see that person again, it was probably worth it.

Meditacia

Meditace vyžaduje mysl mimořádně probuzenou, která chápe všechny životní složky a nepůsobí přitom tříštivě: není to kontrola myšlení. Kontrola vnáší do mysli konflikt. Když ale porozumíte původu a povaze mysli, pak vám nebudou myšlenky na překážku. Chápání její povahy ustavuje v mysli kázeň a řád, které jsou jí vlastní. To je meditace.

Meditace znamená uvědomit si každou myšlenku a každý pocit, aniž přitom soudíte, jestli jsou dobré nebo špatné. Mysl je pouze pozoruje a pohybuje se s nimi. Začíná rozumět vlastním myšlenkovým a pocitovým hnutím. Z tohoto uvědomění vyvstává ticho. Je-li však navozeno nějakým trikem, znamená stagnaci a smrt. Když ale myšlení spatří svůj vlastní počátek, svou přirozenost a to, že žádná myšlenka není svobodná, protože je vždycky stará, pak je ticho meditací, v níž neexistuje „meditátor”: mysl se zbavila veškeré své minulosti.

Když zde bedlivě nasloucháte, je to meditace. Pokud si odtud chcete pouze odnést pár idejí a slov, abyste o nich později popřemýšleli, pak to meditace není. Meditace je stav mysli, která se dívá s pozorností, jež není jenom částečná. A nikdo vám nemůže říct, jakým způsobem máte být pozorní. Když se o to pokusíte na základě nějakého meditačního systému, který jste si vybrali a nyní se k němu upínáte – pak to vůbec není pozornost.

Meditace je jedno z největších životních umění – možná opravdu největší. A jeho krása spočívá v tom, že se mu nelze naučit od druhých. Nemá techniku a nezná autoritu. Chcete-li se něco o sobě dozvědět, sledujte. Sledujte způsob, jak chodíte, jak jíte, jak mluvíte, jak pomlouváte druhé, jak nenávidíte a žárlíte. Budete-li si toho všeho vědomi, aniž byste si vybírali a cokoliv upřednostňovali, bude to součást meditace. K meditaci může dojít za jízdy autobusem a na procházce lesem plným světla a stínů, při naslouchání ptačímu zpěvu anebo při pohledu do tváře kolemjdoucím. A v tom, co při ní chápete, je láska. Láska není výsledek systémů, zvyklostí a praktik. Nelze ji pěstovat myšlením. Může se dostavit jenom v naprostém tichu. V tichu, jemuž není přítomen „meditátor”. Mysl utichá, pouze když začne rozumět vlastním hnutím ve formě myšlenek a citů. Aby jim rozuměla, nesmi je soudit. Její pozorování obsahuje vnitřní disciplínu, která je proměnlivá i svobodná, a tedy nikomu a ničemu nepodřízená.

My Way of the White Clouds, Osho (vynatok)

“Pamatujte si, že vy jste vždy zodpovědní a změňte sami sebe. Opusťte všechny vlastní kvality, které způsobují problémy. Udělejte z lásky vlastní proměnu a potom neříkejte, že ten druhý dělá něco špatně. Pouze zkuste zjistit, co je někde a něco ve vás špatného a upusťte od té špatnosti.

Toto je skutečně obtížné, protože to jde proti egu, bude to zraňovat vaši pýchu. Toto je obtížné, protože nebudete dominovat a vyjadřovat posedlost. Nebudete více projevovat sílu skrz vlastnění toho druhého. Toto zničí vaše ego a to je to, proč je to tak obtížné.

Ale to zničení ega, to je ten záměr, cíl. Právě přes lásku se to může udát velmi jednoduše. A je to tak přirozené! Láska je přirozené náboženství. Všechno ostatní se stává víc a víc nepřirozené. Když nemůžete pracovat skrz lásku, bude to velmi obtížné pracovat skrz něco jiného.

Byli jste už ve vztazích i v minulosti. Milovali jste, nenáviděli, vstupovali jste do přátelství a měli jste i nepřátele. Ale když na tom budete příliš lpět, přijdete o tu současnou chvíli. A tak přemýšlejte tak, jako by nebyla minulost ani budoucnost. A chovejte se tedy tak, jako by tato chvíle byla jako úplně všechno. Pracujte na tom, jak transformovat vaši energii do fenoménu lásky – a to je tato chvíle.

Tato chvíle je víc než dost. Nepřemýšlejte o minulosti a nepřemýšlejte ani o budoucnosti. Ony se o sebe postarají samy.”

Výňatek z knihy My Way of the White Clouds, Osho

Bodhicitta

If I give this, what is left for me:
Thinking of oneself — this is the path of evil ghosts.
If I keep this, what is left to give?
Concern for others is the way of gods. ~ Master Shantideva